نِیشابور

یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می‌باشد.این شهر از مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران است. شهر نیشابور مرکز شهرستان نیشابور است.

نیشابور مقبره حکیم عمر خیام

فهرست مندرجات :
۲ موقعیت جغرافیایی
۳ جمعیت
۴ گویش
۵ نشریات
۶ مراکز علمی
۷ گردشگری
۸ ره‌آورد نیشابور
۹ مشاهیر و برگزیدگان ۹.۱ معاصر

۱۰ مشاهیر مسافر نیشابور ۱۰.۱ قبل از حمله مغول
۱۰.۲ مشاهیر مسافر معاصر

۱۱ رویدادهای ناگوار
۱۲ نگارخانه
۱۳ پیوند به بیرون
۱۴ منابع


مطالب این موضوع در ادامه مطلب

تاریخچه

حکیم عمر خیام ( نیشابور)

بنای این شهر را از شاهپور اول دانسته اند و آن را یکی از چهار شهر بزرگ خراسان قدیم گفته اند. در دوره یزدگرد دوم (438 - 457 م .) نیشابور مدتی محل اقامت او بوده است . در دوره آخر حکومت ساسانیان ظاهراً نیشابور اهمیت اولین را ........


ادامه مطلب ...