حافظ

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی 
آرامگاه خواجه حافظ شیرازى
 


خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجری قمری)، شاعر بزرگ قرن هشتم ایران و یکی از سخنوران نامی جهان است. اغلب اشعار حافظ غزل می‌باشد.

فهرست مندرجات
۱ دیوان حافظ
۲ زندگی حافظ
۳ زبان و هنر شعری 
۳.۱ ایجاز
۴ غزلیات
۵ رباعیات
۶ حافظ و پیشینیان
۷ تأثیر حافظ بر شعر دوره‌های بعد
۸ حافظ در جهان 
۸.۱ سروده‌های شاعران بزرگ به حافظ 
۸.۱.۱ گوته
۸.۱.۲ نیچه
۸.۲ ترجمه‌های دیوان حافظ 
۸.۲.۱ شارحان ترک
۸.۲.۲ حافظ‌پژوهان شبه قاره
۹ شرح حافظ
۱۰ فال حافظ
۱۱ افکار حافظ
۱۲ واژه‌های کلیدی حافظ 
۱۲.۱ رند
۱۲.۲ صوفی
۱۲.۳ می
۱۳ آرامگاه حافظ
۱۴ پانویس

حافظ شیرازی پدر سخنوری


جهت مطالعه مطالب فوق به ادامه مطلب بروید ...


ادامه مطلب ...