باشکوه ترین و تاریخی ترین بنای ایران من را بر آن داشته که عکسهایی زیبا از آن را برای شما عزیزان گردآوری کنم ....

امیدوارم از آنها لذت ببرید ....

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

جهت دیدن عکسهای این مطلب به ادامه مطلب بروید :


باشکوه ترین و تاریخی ترین بنای ایران من را بر آن داشته که عکسهایی زیبا از آن را برای شما عزیزان گردآوری کنم ....

امیدوارم از آنها لذت ببرید ....

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

 

بنای باز سازی شده تخت جمشید

 

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

 

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

 

MILITANT TIGER

 

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

سکه دوره هخامنشی :

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)

پادشاهان هخامنشی :

سید محمد ایزدیار (ببرمبارز)