*** عید باستانی نوروز  ***

***بر وطن پرستان ایرانی مبارک باد ***

 عید آمد و عید آمد *** یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد *** تا باد چنین بادا