هفتم آبان سالروز کوروش کبیر مبارک

 

 

 

هفتم آبان ماه ، بیست و نهم اکتبر روز جهانی کوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است که از دیرباز پارسیان و سایر دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهانی بر پایه صلح و دوستی و انسانیت آن را گرامی می دارند .

هفتم آبان مبارک

این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است . 2548 سال پیش در همین ماه اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافت که نخستین سنگ بنای یک دولت مشترک المنافع جهانی و هر سازمان بین المللی بشمار می آید. حقوق انسان از دیدگاه کوروش همان زمان مکتوب شده است که موجود است و استوانه کوروش نامیده می شود.

منشور کوروش در هفتم آبان 


این سند به عنوان «نخستین منشور حقوق بشر» شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آنرا به بسیاری از زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد. نمونهٔ بدلی این استوانه، در مقر اصلی سازمان ملل، در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

دست نوشته :

 امروز را جهان برای ما که در سرزمین کوروش هستیم جشن میگیرند و او را به بزرگی یاد میکنند...

 

امروز اشکهای عاشقان ایران تمامی ندارد...

 

امروز کوروش کبیر بزرگیش در تمام سرزمینها به جز ایران ما یاد میشود...

 

امروز حتی نامی از او در هیچ گوشه ایران شنیده نشد...

 

نام  این مرد (ذوالقرنین) در قران  کتاب ما مسلمانان آمده است ولی بازهم یادی از او نشد...

به گمانم ما نه ایرانی هستیم  که نام این بزرگمرد جهانی در کشورمان شنیده نشد و نه مسلمان .......

 

متاسفم برای ایران که بزرگان را به خاطر خود خواهی و بزرگ جلوه کردن خودمان فراموش می کنیم و حتی .....

 

وحتی کوچکترین نامی از او در تقویم کشور کوروش کبیر دیده نمی شود .........

اشک مرحم دردهای ما نیست خون گریه کردن شاید.....