ماه رمضان ماه مهمانی دوست بر عاشقان مبارک باد

 

دوستان در غروب ماه عشق یادتان باشد که ما هم محتاج دعائیم