به مناسبت هفتم آبان روز بزرگداشت کورش کبیر پادشاه میهن پرست سرزمین پارسها

این رزو بزرگ بر همگان مبارک باد

https://www.facebook.com/groups/132024726876646/