شیروببر ( تایگون )

«شیر ببر» هاى متولد شده در باغ وحش مشهد

 

عکس از ازدواج ببری نر و شیر ماده

www.smiz.persianblog.ir

حاصل ازدواج این دو حیوان قدرتمند

www.smiz.persianblog.ir

تایگونی زیبا ، قدرتمند ، باوقار ، اعجاب انگیز و .....

به دنبال یک پدیده نادر و استثنایى در ایران و جهان با جفت گیرى طبیعى ببر نر و شیر ماده ۳ توله «شیر ببر»(تایگون) درباغ وحش مشهد متولد شدند.

  ۱۵ سال پیش نیز نخستین تایگون در آمریکا به صورت لقاح مصنوعى به دنیا آمد و پس از آن چینى ها موفق به این کار شدند.
  در باغ وحش مشهد نیز ۷ بار مقاربت طبیعى بین شیر ماده و ببر نر و یا برعکس صورت گرفت تا این که حامله شدن شیر ماده کاملاً به صورت طبیعى صورت گرفت و حاصل آن تولد ۳ توله تایگون شد.

  مدیر داخلى باغ وحش خراسان رضوى در این باره مى گوید: این پدیده براى نخستین بار در دنیا به صورت طبیعى در مشهد به وجود آمد که حاصل آن تولد ۳ توله تایگون در نهایت سلامت بود.
  وى مى افزاید: اصولاً در زندگى حیوانات وحشى، زاد و ولد حیوانات از نوع شیر و ببر بویژه در باغ وحش ها از طریق لقاح مصنوعى صورت مى گیرد که یا نتیجه نمى دهد یا این که به صورت نادر به نتیجه مى رسد. 
  رستمى در توصیف تایگون ها مى گوید: رنگ زمینه بدن این تایگون ها قرمز است و در دم، دست و پاهایشان و کمى هم روى صورت و پیشانى آنها مانند ببر خطوط راه راه وجود دارد.
  وى ادامه مى دهد: تایگون ها به لحاظ جثه از توله شیر درشت تر هستند اما گاهى تفاوت هایى در واکنش هاى آنها وجود دارد، به طورمثال ببر عاشق زندگى در کنار آب است در صورتى که شیر تمایلى به نزدیک شدن به آب ندارد اما تایگون ها برخى اوقات به بازى با آب تمایل نشان مى دهند در حالى که برخى اوقات به سمت آن هم نمى روند.
  وى تصریح مى کند: شیر و ببر در طبیعت به طور متوسط زیر ۱۷ سال و در اسارت، حدود ۲۵ سال عمر مى کند اما با وجود این که تایگون ها ۲ رگه و قوى تر هستند پیش بینى مى شود که عمرشان هم بیشتر باشد.
  رستمى درباره تولید مثل دوباره تایگون ها توضیح مى دهد: طبق بررسى هاى انجام شده نوع ماده تایگون قابل تکثیر و نر آن غیرقابل تکثیر است. تایگون ها از سن ۳ سالگى قابلیت بارور شدن دارند و امیدواریم که بتوانیم باز هم به صورت طبیعى تعداد تایگون ها را افزایش دهیم.
  وى درباره سایر موجودات نادرى که در باغ وحش مشهد نگهدارى مى شوند، مى گوید: ببر بنگال، ببر اندونزى، اوریکس سفید، قوچ و میش آئوراد، تمساح، لاما (شبیه شتر)، پلنگ آفریقا، سیاه گوش (نوعى گربه نادر) از جمله حیواناتى هستند که منحصراً در این مجموعه نگهدارى مى شوند.


منبع : روزنامه ایران

/ 0 نظر / 115 بازدید