/ 2 نظر / 45 بازدید
نونو

خدا ایشان را قرین رحمت کند و امیدوارم روحش را همیشه با موفقیتهایت شاد نگه داری. چون فرزند نیک و صالح است که همیشه باعث شادی والدین میشود.

فروغ

سلام روحش شاد [ناراحت][ناراحت]