کوفه (مطلبی در پرانتز)

کوفه

مسجد کوفه

 

شهری است در قسمت جنوب کشور عراق نزدیک به ایران. این شهر به دست سعد پسر ابی وقاص در زمان خلیفه گری عمر ساخته شد. شهر کوفه برای شیعیان اهمیت زیادی دارد. زیرا امام علی علیه السلام این شهر را به عنوان مرکز حکومت در نظر گرفتند.

این شهر در پی تازش عرب‌ها به ایران به عنوان پایگاهی برای لشکرکشی عرب‌ها به ایران راه اندازی شده بود. پس از گشایش شهر تیسفون بخش زیادی از دارایی این شهر به عرب‌های کوفه رسید و کوفیان به نان و نوایی رسیدند.

پارچه‌ای را که مردان عرب به سر می‌اندازند و چفیه نام دارد برخاسته از این شهر است.

شهر کوفه از نظر جغرافیایی در ۴۴ درجه و ۲۰دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۰ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 24 بازدید