بزرگداشت کورش کبیر

هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر میهن پرست سرزمین پارسها

۷ آبان روز جهانی کوروش بزرگ از دید من روز آزاد منشی . حقوق بشر .و افتخار ایرانیان است من این روز بزرگ رو به همگی ایرانیان درستین و ایران دوست شاد باش می گویم . ادامه نوشتار را دنبال کنید .
گوشزد: این نوشتار به پارسی سره نوشته شده است، از این روی واژگان درون کمانک*ها (پرانتزها) واژگان بیگانه هستند و واژگان درون ابروها {آکولاد*ها} برای روشنگ...ری آمده است.
هفتم آبان سال ١١٩٩ ایرانی برابر با ۵٣٩ پیش از زایش (میلاد) یا ٢۵۴٧ سال پیش در چنین روزی، کورش بزرگ پس از گشودن دروازه*ی شهر بابل، اندر آن شهر بزرگ و باشکوه و بسیار کهن شد.
مردم بابل گمان می*کردند که اکنون با چپاول، کشتار و دست درازی به جان و دارایی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانرواییزورگو و ستم گر بر آنان شهریاری خواهد کرد ولی کورش بزرگ و سربازانش نه تنها چنین نکردند ونکه (بلکه) او فرمان آزادی و برابری داد. فرمانی که در سال ١٩٧١ زایشی (میلادی) از سوی سازمان پاترمان هم*پیمان (سازمان ملل متحد) همچون نخستین بیله*ی (منشور) آزادی مردم در جهان شناخته شد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
ارشين

کوروش کبیر نماد ایران و سرزمین پارس در روز هفتم آبان دیده به جهان گشود و عظیم ترین امپراطور دوران را بنا نهاد . امپراطوری که در آن برای اولین بار به اصول اولیه انسانیت و شهروندی توجه شد و اینچنین گشت که پس از ۲۵۰۰ سال هنوز نام و یاد کوروش از یادها محو نگشته است.